ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

Ιστορικό

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) συστάθηκε με το Π.Δ. 503/91 που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 29 Νοεμβρίου 1991 σύμφωνα με τον νόμο 1069/80 μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

Η λειτουργία της Επιχείρησης ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1992, η δε λειτουργία αυτής καθορίζεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την Διοίκηση, Οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές της από τις διατάξεις του Ν. 1069/80.

Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια Σερρών.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σερρών αποτελεί θεματοφύλακα της ποιότητας ζωής των Σερραίων δημοτών, εκσυγχρονίζοντας και αναβαθμίζοντας την υποδομή που διαθέτει κι αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Σερρών.

Το πελατολόγιο της ΔΕΥΑ Σερρών περιλαμβάνει περίπου 100.000 δημότες (45.500 συνδέσεις), ενώ το μήκος των αγωγών ύδρευσης ανέρχεται σε 742,44 χλμ. της δε αποχέτευσης σε 483,32 χλμ.Μάθετε το παιδί σας να προτιμά το νερό

Σε μία εποχή που η παιδική παχυσαρκία κάνει θραύση, το ΔΣ της ΔΕΥΑΣ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία ενός spot με στόχο να πείσει τους γονείς να μάθουν στα παιδιά τους να προτιμούν το νερό από τα ζαχαρούχα ποτά, αιτία σοβαρών ασθενειών.