ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Η οργάνωση της Επιχείρησης από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της βασίστηκε στις σύγχρονες αρχές και δομές του Management, διασφαλίζοντας την λειτουργία της με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να επιτυγχάνεται διοικητική ευελιξία και αποτελεσματικότητα.