Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ΔΕΥΑΣ από την ίδρυσή της επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης επιβεβαιώνοντας τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της λειτουργίας της.

Ειδικότερα, ισχύουν ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ για συγκεκριμένες κατηγορίες συμπολιτών μας, όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άνω των 70, ευπαθείς ομάδες. Ειδικό τιμολόγιο ισχύει και για άπορους δημότες.

Σε ειδικές περιπτώσεις η ΔΕΥΑΣ προχωρά σε κινήσεις με ισχυρό κοινωνικό συμβολισμό, όπως στην περίπτωση της πανδημίας του κορωνοϊού, όπου σε μια ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς των ανθρώπων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της «μάχης» με αντίπαλο το νέο ιό, αποφασίσθηκε η απαλλαγή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Σερρών από έναν λογαριασμό νερού.

Παράλληλα, με θεσμούς όπως η Γιορτή Νερού στον Άη Γιάννη επιτυγχάνεται μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση η επαφή με των παιδιών με το φυσικό τοπίο και το νερό, ενώ μέσα από δράσεις και παιχνίδια κατανοούν την αξία του πολύτιμου αυτού αγαθού στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου και ενημερώνονται για τους τρόπους της ορθολογικής διαχείρισής του.