Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

α/α

Από

Έως

Δόσεις

5

4.001,00 €

και άνω

ως 48 μηνιαίες δόσεις

1

31,00 €

200,00 €

ως 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις

2

201,00 €

500,00 €

ως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις

3

501,00 €

1.500,00 €

ως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις

4

1.501,00 €

4.000,00 €

ως 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις