Επενδύοντας στο νερό επενδύουμε στη ζωή

Η Δημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σερρών εδώ και 30 χρόνια, με την συσσωρευμένη τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει και το αίσθημα καθήκοντος του στελεχιακού δυναμικού της, αποτελεί τον θεματοφύλακα της Ποιότητας Ζωής στο σύνολο του Δήμου μας.

Η Δημοτική Αρχή του κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της αξιοποίησε στο μέγιστο βαθμό τη ΔΕΥΑΣ, υπηρετώντας με συνέπεια το όραμα της πρωτοπορίας και της καινοτομίας σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα δύο τελευταία χρόνια κατορθώθηκε να εξασφαλισθούν χρηματοδοτήσεις που αγγίζουν τα 100 εκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στον συνολικό προϋπολογισμό των έργων που υλοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑΣ την τελευταία 20ετία!

Η κυρίαρχη προεκλογική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για μείωση της τιμής του νερού όχι μόνο έγινε πραγματικότητα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αλλά επεκτάθηκε, εκτός από την περιφέρεια του Δήμου και στην πόλη. Σε ορισμένες περιπτώσεις  η έκπτωση αγγίζει το 30% , ενώ ξεπερνάει το 20% σε όλα τα χωριά και φθάνει το 10% για την πόλη.

Η πρόσβαση σε άφθονο και καθαρό νερό, μπορεί να θεωρείται δεδομένη για τους πολίτες του διευρυμένου Δήμου Σερρών, όμως, για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πλανήτη μας δεν είναι...

Ο καθένας, λοιπόν, μπορεί να αντιληφθεί την σπουδαιότητα και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η ΔΕΥΑΣ για να συμβεί το... αυτονόητο! Να φθάσει στη βρύση μας καθαρό, ασφαλές, πόσιμο νερό σε διαρκή βάση, προϋπόθεση για καλή υγεία, αειφόρο ανάπτυξη και ευημερία.

Το ίδιο σημαντική είναι και η διαχείριση των αστικών λυμάτων.

Η ΔΕΥΑΣ από την ίδρυσή της έχει ολοκληρώσει έργα ύδρευσης-αποχέτευσης που αγγίζουν τα 200 εκ. €, συμβάλλοντας καταλυτικά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του Δήμου μας.

Η ορθή διαχείριση υδατικών πόρων και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν ένα από τα στοιχήματα των επόμενων ετών και ήδη ανταποκρινόμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό με το νέο Διυλιστήριο Νερού στον Άγιο Ιωάννη που θα αξιοποιεί επιφανειακά νερά προφυλάσσοντας τον υδροφόρο ορίζοντα αλλά και θα εξοικονομεί ενέργεια με την απενεργοποίηση ενεργοβόρων γεωτρήσεων.

Τα "έξυπνα" υδρόμετρα που θα εγκατασταθούν στο σύνολο του Δήμου Σερρών θα συμβάλλουν περαιτέρω στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές. Σημαντική θα είναι και η δυνατότητα χρήσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση που θα προέρχονται από την αναβαθμισμένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) αλλά και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του λειτουργικού κόστους.

Κεντρική πρόκληση παραμένει η διαφύλαξη του κύκλου του νερού, ώστε να μη διακινδυνέψουμε τις επόμενες γενιές, αναπτύσσοντας κουλτούρα νερού, διαφυλάσσοντας αυτό το φυσικό αλλά και κοινωνικό αγαθό.

Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις που αναλαμβάνουμε σήμερα διασφαλίζουν ότι η ΔΕΥΑΣ θα συνεχίσει και στο μέλλον να εγγυάται την Ποιότητα Ζωής των Σερραίων δημοτών.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ

Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος