Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 23-07-2024

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 23-07-2024

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 23-7-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...
Πρόσκληση σε έκτακτη  συνεδρίαση  19-7-2024

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση 19-7-2024

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 19-7-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.  σε έκτακτη  συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΕΥΑ Σερρών έτους 2024
  2. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 €
  3. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών
  4. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
  5. Ετήσιος προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2025
  6. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής του προγράμματος ειδικού τιμολογίου κοινωνικά ευπαθών ομάδων δημοτών Δήμου Σερρών

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2024 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΡΡΩΝ »

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

  1. Παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση μεταφορικών αγωγών εξωτερικών υδραγωγείων Ξηροτόπου και Ελαιώνα, καθώς και κατασκευή νέας Δεξαμενής νερού στον Ελαιώνα, Δήμου Σερρών

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Η
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών
Μητλιάγκα Βαρβάρα

Δήμαρχος Σερρών

Διαβάστε περισσότερα...
ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Δημ.Χόνδρου με Κακαβούτη 19-7-2024

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Δημ.Χόνδρου με Κακαβούτη 19-7-2024

Λόγω αναγκαίας επισκευής βλάβης στο δευτερεύον δίκτυο ύδρευσης στην οδό Δημ. Χόνδρου με Κακαβούτη, σήμερα Παρασκευή 19-07-2024 και στις ώρες από 08:00’ έως 12:00’, θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μεραρχίας (ως τον Σταθμό), Μακεδονομάχων και Ηροδότου (ως τα ΚΤΕΛ).

Η υδροδότηση θ’ αποκατασταθεί σταδιακά μετά το πέρας των εργασιών.

Ευχαριστούμε τους κατοίκους της περιοχής αυτής για την κατανόησή τους.

Διαβάστε περισσότερα...
ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 12-07-2024

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 12-07-2024

Λόγω αναγκαίας επισκευής βλάβης, που προκλήθηκε από εργασίες συνεργείου άλλου φορέα, στο δευτερεύον δίκτυο ύδρευσης επί της οδού Ραιδεστού, σήμερα Παρασκευή 12-07-2024 και στις ώρες 09:00’ έως 12:00’, θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Μπεκιάρη, Μαραθώνος, Θεσσαλονίκης, Γ. Παπανδρέου, Χρ. Σμύρνης και Μεραρχίας. 

Διαβάστε περισσότερα...
ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΕΜΜΑΝ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 05-07-2024

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΕΜΜΑΝ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 05-07-2024

Λόγω αναγκαίας επισκευής βλάβης στο δευτερεύον δίκτυο ύδρευσης στην οδό Εμμανουήλ Ανδρόνικου, αύριο Παρασκευή 05-07-2024 και στις ώρες από 08:00’ έως 12:00’, θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Βασιλέως Βασιλείου, Ερμού, Διονυσίου Σολωμού και Λεωνίδα Παπαπαύλου.

Διαβάστε περισσότερα...
ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02-07-2024

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02-07-2024

Λόγω βλάβης στο πρωτεύον δίκτυο ύδρευσης στην οδό Ιπποκράτους στον Άγιο Ιωάννη Σερρών, την Τρίτη 02-07-2024 και στις ώρες από 08:00’ έως 13:00’, θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στον οικισμό Αγίου Ιωάννη, στην Ηλιούπολη Σερρών καθώς και σε τμήμα της Ε.Ο. Σερρών-Δράμας.

Διαβάστε περισσότερα...
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ 28-06-2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ 28-06-2024

Με δεδομένη την συνέχιση των υψηλών θερμοκρασιών και της παρατηρούμενης δραστηριότητας χρήσης του πόσιμου νερού για σκοπούς άρδευσης είναι πιθανόν να σημειωθούν προβλήματα χαμηλής πίεσης έως και διακοπής υδροδότησης στην Τ.Κ. Άνω Βροντούς.

Διαβάστε περισσότερα...
Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 02-07-2024

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 02-07-2024

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 2-7-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΜΕΛΕΝΙΚΙΩΤΙΚΑ ,ΜΕΤΟΧΙ, ΛΕΥΚΩΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΜΕΛΕΝΙΚΙΩΤΙΚΑ ,ΜΕΤΟΧΙ, ΛΕΥΚΩΝΑΣ

Με δεδομένη την συνέχιση των υψηλών θερμοκρασιών και της παρατηρούμενης δραστηριότητας χρήσης του πόσιμου νερού για σκοπούς άρδευσης είναι πιθανόν να σημειωθούν προβλήματα χαμηλής πίεσης έως και διακοπής υδροδότησης κυρίως στις περιοχές βόρεια της πόλης των Σερρών, (Μελενικιώτικα), Μετοχίου και Λευκώνα Σερρών.

Διαβάστε περισσότερα...
Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Παρασκευή 14-06-2024

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Παρασκευή 14-06-2024

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 14-06-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΚΟΥΝΖΙΝΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΚΟΥΝΖΙΝΟΥ

Λόγω αναγκαίων εργασιών επισκευής βλάβης στο κεντρικό αντλιοστάσιο Αγίου Γεωργίου, σήμερα Tρίτη 04-06-2024, θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Καντακουζηνού, καθώς και στις οδούς Δημ. Μαρούλη, Πελασγών, Σερρών- Ι.Μ.Τιμίου - Προδρόμου, Ταγμ. Βολάνη, Παυσανία, Δημ. Δαμάνη, Ευαγγ. Ασπιώτη, καθώς και σε τμήμα της οδού προέκταση Μ.Αλεξάνδρου.

Διαβάστε περισσότερα...
ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι η διακοπή υδροδότησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, λόγω της αναγκαίας επισκευής βλάβης στο πρωτεύον δίκτυο ύδρευσης, παρατείνεται έως τις πέντε το απόγευμα (17:00’).

Διαβάστε περισσότερα...