Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 22-09-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 22-09-2022

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 22-09-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...
Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Παρασκευή 02-09-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Παρασκευή 02-09-2022

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 02-09-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. σε έκτακτη συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...
Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 02-08-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 02-08-2022

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 02-08-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...
Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τετάρτη 20-07-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τετάρτη 20-07-2022

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 20-07-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...
Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 07-07-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 07-07-2022

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 07-07-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...
Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 16-06-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 16-06-2022

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 16-06-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...
Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 26-05-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 26-05-2022

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 26-05-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο “Κατασκευή Πολυδύναμου Πρότυπου, Καινοτόμου Κτιρίου στην ΕΕΝ Σερρών, Έργα Αναβάθμισης Ανοικτών Χώρων και Εκσυγχρονισμός Υποδομών Αποχέτευσης” της ΔΕΥΑ Σερρών σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ
  2. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και της ΔΕΥΑ Σερρών για υποβολή πρότασης του Δήμου Σερρών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ
  3. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Σερρών και του Δήμου Σερρών για υποβολή προτάσεων σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  1. Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο “Κατασκευή Πολυδύναμου Πρότυπου, Καινοτόμου Κτιρίου στην ΕΕΝ Σερρών, Έργα Αναβάθμισης Ανοικτών Χώρων και Εκσυγχρονισμός Υποδομών Αποχέτευσης”

Γ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

  1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Κατασκευή νέου τμ. καταθλιπτικού αγωγού στην διαδρομή πηγές Αγ. Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου”

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα...
Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 19-05-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 19-05-2022

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 19-05-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...
Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Παρασκευή 13-05-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Παρασκευή 13-05-2022

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 13-05-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 σε έκτακτη συνεδρίαση, τηλεφωνική δια περιφοράς,  με τα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...
Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 14-04-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 14-04-2022

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 14-04-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση,  με τα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...
Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 24-03-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 24-03-2022

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 24-03-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 σε έκτακτη συνεδρίαση, τηλεφωνική δια περιφοράς,  με τα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...
Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Δευτέρα 21-03-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Δευτέρα 21-03-2022

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 21-03-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 σε έκτακτη συνεδρίαση, τηλεφωνική δια περιφοράς,  με τα παρακάτω θέματα:

Διαβάστε περισσότερα...