Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 22-09-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 22-09-2022

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 22-09-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Επικαιροποίηση – Τροποποίηση της αριθ. 51/2021 απόφασης ΔΣ περί αναθέσεων καθηκόντων σε στελέχη του Τμήματος Εκμετάλλευσης και Κατανάλωσης για επίσπευση επίλυσης καθηκόντων
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο: “Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Κάτω Καμήλας, Κουμαριάς, Αδελφικού, Κουβουκλίων και Βαμβακούσας” στην πρόσκληση ΤΑ-01 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 3. Δημόσια Πληροφόρηση δράσεων και υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Σερρών
 4. Συμμετοχή ΔΕΥΑ Σερρών στην SER-EXPO 2022
 5. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής του προγράμματος ειδικού τιμολογίου για καταναλωτές άνω των 70 ετών
 6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
 7. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 €
 8. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
 9. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών

 

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2022 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου στον Οικισμό Μαρμαρά Δήμου Σερρών» και των τευχών δημοπράτησης αυτής
 2. Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 16/2022  μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Κάτω Καμήλας, Κουμαριάς, Αδελφικού, Κουβουκλίων και Βαμβακούσας»,  όπως και των τευχών δημοπράτησης
 3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2022 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες εξασφάλισης βατότητας πεζοδρομίων και οδών μετά από εργασίες της ΔΕΥΑΣ, στο Δήμο Σερρών” και τρόπος κατασκευής του έργου
 4. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 19/2022 μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερρών για τα έτη 2023-2024» και των τευχών δημοπράτησης αυτής

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

 1. Έγκριση συνολικής παράτασης και παράτασης τμηματικών προθεσμιών του έργου «Κατασκευή νέου τμήματος καταθλιπτικού αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγ. Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου»

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. Έγκριση για ανανέωση της υπηρεσίας ArcGis Online
 2. Προμήθεια υδρομέτρων
 3. Προμήθεια γάλακτος

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Έγκριση του από 14-09-2022 Πρακτικού Ελέγχου των υποβληθέντων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της επιτροπής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για το έργο «Μετατόπιση Καταθλιπτικών  και μεταφορικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πέριξ χειμάρρου Αγ. Αναργύρων».
 2. Έγκριση του από 14-09-2022 Πρακτικού Ελέγχου των υποβληθέντων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της επιτροπής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ – ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ, Β ΦΑΣΗ»

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

 1. Αίτημα αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας Κ/ΞΙΑ ENVITEC A.E. –  Τ.Ε.Σ. Α.Ε.  του έργου: «Κατασκευή Διϋλιστηρίου νερού πόλης Σερρών

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

 1. Ενημέρωση για αποφάσεις Προέδρου που αφορούν εκτέλεση εργασιών, προμήθειας, υπηρεσιών και ανάληψης δαπάνης

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

ΔΕΥΑΣ

Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.