Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τετάρτη 19-07-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τετάρτη 19-07-2023

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 19 -07 -2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.  σε έκτακτη συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  1. Έγκριση της υπ΄ αρ. 11/2023 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Κάλυψη αποστραγγιστικών τάφρων νοτίως της περιφερειακής οδού πόλης Σερρών»
  2. Έγκριση της υπ΄ αρ. 12/2023 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο γραφείων ΔΕΥΑ Σερρών»

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

  1. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για το έργο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης της πόλης των Σερρών»

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

  1. Ανάθεση κατασκευής φρεατίου εκτροπής επί του παντορροικού οχετού των ΤΕΙ στην συμβολή του με την παράπλευρη της Περιφερειακής οδού πόλης Σερρών

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

  1. Ορισμός επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων ΔΕΥΑΣ


Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.
Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος