Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Παρασκευή 14-06-2024

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Παρασκευή 14-06-2024

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 14-06-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Τροποποίηση ωριαίου εργασίας βάρδιας ύδρευσης
 2. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής του προγράμματος ειδικού τιμολογίου για καταναλωτές άνω των 70 ετών
 3. Έγκριση  πρακτικών της επιτροπής του προγράμματος ειδικού τιμολογίου κοινωνικά ευπαθών ομάδων δημοτών Δήμου Σερρών
 4. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 €
 5. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών
 6. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
 7. Εφαρμογή Κανονισμού πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκστάσεων και λοιπές υποστηρικτικές μελέτες ΜΠΕ της ΔΕΥΑ Σερρών
 8. Σύμφωνη γνώμη για τοποθέτηση κεραιών χαμηλής όχλησης

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου “Μετατόπιση Καταθλιπτικών  και μεταφορικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πέριξ χειμάρρου Αγ. Αναργύρων” με αρ. μελ.: 17/2020

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. Ανάθεση υπηρεσίας “Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού φορητής υδρομέτρησης”
 2. Ανάθεση υπηρεσίας “Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΔΕΥΑ Σερρών ”
 3. Ανάθεση υπηρεσίας “Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογής πληροφοριακού συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης Σχεδίου Ασφαλείας νερού της ΔΕΥΑ Σερρών”
 4. Ανάθεση υπηρεσίας υπευθύνου προστασίας δεδομένων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/79 GDPR
 5. Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Έγκριση του από 03-06-2024 πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 1. Ανάθεση μελέτης επέκτασης ΕΕΝ Σερρών

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

 1. Ενημέρωση για αποφάσεις Προέδρου που αφορούν εκτέλεση εργασιών, προμήθειας, υπηρεσιών και ανάληψης δαπάνης

Η
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Μητλιάγκα Βαρβάρα
Δήμαρχος Σερρών