Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 02-07-2024

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 02-07-2024

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 2-7-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.  σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Προγραμματική σύμβαση με εταιρεία PARFAIT PC ΙΚΕ
 2. Προγραμματική σύμβαση με εταιρεία ΛΑΤΡΟΒΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
 3. Απόσυρση ενσύρματου POS λόγω μη χρήσης του

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10 /2024 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες ΕΕΝ Σερρών,στην περιοχή Αγ. Ιωάννη
 2. Έγκριση περί μη τροποποίησης μελέτης για το έργο «Εργασίες Ενιαίας Διαχείρισης Εξωτερικών Υδραγωγείων Τ.Κ. Καλών Δένδρων - Χριστός»
 3. Επαλήθευση αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κλιματικού νόμου 4936/2022, για εκπονηθείσα μελέτη ανθρακικού αποτυπώματος ΔΕΥΑ Σερρών

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

 1. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο «Επισκευαστικές εργασίες στο κτίριο γραφείων της ΔΕΥΑ Σερρών

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος στο δρόμο Σερρών-Χρυσοπηγής
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου “Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού ΤΚ Κάτω Καμήλας Σερρών
 3. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  “Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής πόλης Σερρών

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 1. Ανάθεση μελέτης για την Εφαρμογή Κανονισμού πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκστάσεων και λοιπές υποστηρικτικές μελέτες ΜΠΕ της ΔΕΥΑ Σερρών
 2. Ανάθεση μελέτης επέκτασης ΕΕΝ Σερρών
 3. Συμβόλαιο συντήρησης – αναβάθμισης πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης συνεργείων και έργων
 4. Συμβόλαιο συντήρησης – αναβάθμισης πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 1. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου ΔΕΥΑΣ

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

 

Η
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Μητλιάγκα Βαρβάρα
Δήμαρχος Σερρών