Ενημέρωση

ΔΕΥΑΣ
Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 22-09-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 22-09-2022

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 22-09-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Παρασκευή 02-09-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Παρασκευή 02-09-2022

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 02-09-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. σε έκτακτη συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 02-08-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 02-08-2022

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 02-08-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS