ΔΕΥΑΣ
Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 10-01-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 10-01-2023

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 10-1-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ. σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS