ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Το μεγάλο έργο αποχέτευσης που επιτελείται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης στα έτη 1992 – 2010 συνεχίζεται και πλησιάζει πλέον τα 483,82 χιλιόμετρα, τα οποία υποδιαιρούνται σε εξωτερικό δίκτυο μήκους 38,77χλμ και σε εσωτερικό δίκτυο μήκους 444,55χλμ.
Οι αγωγοί για τα ακάθαρτα και τα όμβρια νερά, διακλαδώνονται αφανώς κάτω από την επιφάνεια της πόλης, καλύπτοντας ολόκληρη την πόλη και τις γύρω συνοικίες.
Ολοένα και περισσότεροι δημότες εξυπηρετούνται από το δίκτυο αποχέτευσης. Ως το τέλος του έτους αναμένεται να παραδοθεί το σύνολο των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και των κεντρικών συλλεκτήρων, με άμεσο αποτέλεσμα την σύνδεση των κατοίκων με τα δίκτυα.
Το συνολικό κόστος των έργων αποχέτευσης από το 1992 ως και το 2010 είναι της τάξης των 28.499.599 €, ή σε πραγματικές τιμές της τάξης των 41.038.564 €, χωρίς σε αυτό το ποσό να περιλαμβάνονται τα έργα που εκτελεί σήμερα η επιχείρηση. Στο ίδιο χρονικό διάστημα η επιχείρηση προχώρησε σε αντικατάσταση του παλαιωμένου δικτύου μήκους 25.000 μέτρων καθώς επίσης και σε επέκταση αυτού μήκους 125.000 μέτρων.
Η ΔΕΥΑ Σερρών φροντίζει για την καλή λειτουργία και κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης, για τον επιμελημένο έλεγχο αυτών, ώστε τα δίκτυα να βρίσκονται πάντα σε καλή κατάσταση με άμεσο αποτέλεσμα να αποτρέπονται ενέργειες που δυσχεραίνουν την λειτουργία τους.
Προς το σκοπό αυτό η ΔΕΥΑ προχώρησε μέσω του Τ.Σ. σε προμήθεια δύο αποφρακτικών αυτοκινήτων και ενός Van με ειδικό κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που ως συνέπεια έχει τον όσο το δυνατό καλύτερο τηλεέλεγχο και τηλεεποπτεία, μέσω σύγχρονων μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών, το οποίο και ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της επιχείρησης.
Όπως γνωρίζουμε η κατάλληλη αποχέτευση των ακαθάρτων υδάτων μιας πόλης είναι από τις πλέον βασικές λειτουργίες ενός αστικού κέντρου, αφού μέσω της κατάργησης των βόθρων επιτυγχάνεται:

  • Η εξάλειψη των κινδύνων, όπως μόλυνση υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, άρα και γεωτρήσεων.
  • Η σημαντική οικονομία από την κατασκευή – λειτουργία – συντήρηση – εκκένωση αυτών.
  • Η Αποχέτευση των λυμάτων μέρους του Πολεοδομικού ιστού της πόλης
  • Η Ευκολότερη παρακολούθηση και καθαρισμός των δικτύων αφού πρόκειται για χωριστικό δίκτυο.
  • Η Μείωση των συνεχών παρεμβάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σε όλη την πόλη για καθαρισμούς, επισκευές, συντηρήσεις που γίνονται μέσω σκαμμάτων τα οποία καταστρέφουν τα οδοστρώματα, δυσχεραίνουν την συγκοινωνία και μειώνουν την εμπιστοσύνη του κόσμου για την αξιοπιστία και την πληρότητα των υπηρεσιών που του προσφέρουμε.
  • Η Δυνατότητα επέκτασης ή συμπλήρωσης όλων των δικτύων σε σωστή βάση σύμφωνα με οποιεσδήποτε ανάγκες γενικότερης ανάπτυξης της πόλης.