Τηλεέλεγχος - Τηλεχειρισμός

Η ΔΕΥΑ Σερρών ολοκλήρωσε επένδυση ύψους 500.000,00 € στο πρόγραμμα Ενέργειας, για το έργο “Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης” πρόγραμμα το οποίο ήδη συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της οργάνωσης των υπηρεσιών της Επιχείρησης.

Συγχρόνως η ΔΕΥΑ Σερρών εντάχθηκε στο 2ο Ταμείο Συνοχής και ολοκλήρωσε το σύστημα διαχείρισης εσωτερικού υδραγωγείου συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 €, που αποσκοπεί στην μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και στην ανακούφιση των συμπολιτών από παρουσιαζόμενες διαρροές και σπασίματα σε αγωγούς του δικτύου, που η αποκατάστασή τους σήμερα καθυστερεί λόγω όγκου δουλειάς των συνεργείων.

Το Σύστημα αποτελείται από Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) οι οποίοι ελέγχουν τοπικά τις λειτουργίες ενός σταθμού είτε είναι αντλιοστάσιο, δεξαμενή, μεταφορικός αγωγός, ή φρεάτιο αποχέτευσης και τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος ελέγχει, ρυθμίζει και παρακολουθεί την λειτουργία των ΤΣΕ.

Οι ΤΣΕ επικοινωνούν με τον ΚΣΕ και μεταξύ τους ασύρματα για την μετάδοση των δεδομένων.

Ο ΚΣΕ βρίσκεται στο κτίριο Διοίκησης της ΔΕΥΑΣ και επικοινωνεί με τους ΤΣΕ έχοντας την δυνατότητα να επιβλέπει να ελέγχει και να επεμβαίνει στην λειτουργία του δικτύου Ύδρευσης.

Οι ΤΣΕ βρίσκονται στα επί μέρους σημεία του δικτύου που θέλουμε να ελέγξουμε όπως Δεξαμενές, αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, μεταφορικοί αγωγοί, φρεάτια αποχέτευσης, τα οποία επικοινωνούν με τον ΚΣΕ καθώς και μεταξύ τους και ρυθμίζουν τις λειτουργίες τους σύμφωνα με τις εντολές του ΚΣΕ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

 • Για το σύνολο του εξωτερικού υδραγωγείου αλλά και του εσωτερικού με 30 τοπικούς σταθμούς
 • Εξασφάλιση άριστων συνθηκών υδροδότησης, μείωση διαρροών
 • Μοντελοποίηση δικτύου ύδρευσης
 • Απόλυτος χωρισμός της πόλης σε υδραυλικές ζώνες
 • Σχεδιασμός σεναρίων και αντιμετώπιση κρίσεων
 • Βελτιστοποίηση προτεινόμενων λύσεων
 • Στάθμη, είσοδος, έξοδος για κάθε δεξαμενή χωριστά
 • Κατάσταση λειτουργίας για κάθε αντλιοστάσιο με ενδείξεις παροχής, πίεσης, ρεύματος
 • Ένδειξη σήματος αλάρμ σε κάθε έκτακτη περίπτωση
 • Καμπύλες λειτουργίας για παροχή, πίεση, ανά ώρα και ημέρα
 • Πλήρης παρουσίαση του έκτακτου συμβάντος στον χρόνο και στην έκταση της παρουσίασής του
 • Δυνατότητα τηλεχειρισμού από το γραφείο με άνοιγμα – κλείσιμο της αντίστοιχης λειτουργίας
 • Εξοπλισμός των με παροχόμετρα, πιεζόμετρα και μετρητές χλωρίου (10)
 • Κατάσταση λειτουργίας για κάθε σταθμό ξεχωριστά
 • Χρησιμοποίηση των δεδομένων των σταθμών στο υδραυλικό μοντέλο