Ύδρευση

Το νερό και η εξασφάλιση επάρκειάς του για τις σύγχρονες ανάγκες μας, είναι ένα από τα σοβαρά θέματα που απασχολούν και προβληματίζουν αρκετές περιοχές όχι μόνο της Χώρας μας, αλλά και του πλανήτη μας εδώ και αρκετά χρόνια.

Η λειψυδρία και η έλλειψη υγιεινής του συνοδεύονται με την λήψη εσπευσμένων μέτρων για την αντιμετώπισή τους και παίρνουν πολλές φορές ανησυχητικές διαστάσεις.

Το πρόβλημα αυτό το επεσήμανε η ΔΕΥΑ Σερρών έγκαιρα από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας της και το έθεσε ως ένα από τους κύριους στόχους της.

Συνδυάζοντας την εμπειρία με μια δυναμική πολιτική προγραμματισμού κατόρθωσε να βρει ικανές λύσεις ώστε η Σέρρες να μην αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να μείνει το δίκτυο ύδρευσης της πόλης χωρίς νερό.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σερρών από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της ξεκίνησε το μεγάλο έργο της αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης καθώς και της επέκτασης του δικτύου, ώστε, η Διοικητική περιφέρεια του Δήμου Σερρών να μην αντιμετωπίζει προβλήματα υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑ Σερρών υδρεύεται μέσω γεωτρήσεων που βρίσκονται περιμετρικά της πόλης των Σερρών και μέσω πηγών υδροληψίας.

Η πόλη των Σερρών υδρεύεται κυρίως από γεωτρήσεις (7.800.000 Μ3/έτος) και ένα μικρό μέρος προέρχεται από τις πηγές (870.000 Μ3/έτος). Η υδροδότηση της πόλης επιτυγχάνεται μέσω αντλιοστασίων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης.

Ειδικότερα η Επιχείρηση στο παραπάνω χρονικό διάστημα προχώρησε σε εκσυγχρονισμό όλων των δεξαμενών, των αντλιοστασίων και των γεωτρήσεων που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση, σε αντικατάσταση και επέκταση αγωγών ύδρευσης στον πολεοδομικό ιστό της πόλης και των δημοτικών διαμερισμάτων συνολικού μήκους 275 χιλιομέτρων. Συγχρόνως ολοκλήρωσε τις νέες δεξαμενές των Αγ. Αναργύρων χωρητικότητας 4.000 Μ3, της υψηλής & υπερυψηλής ζώνης χωρητικότητας 6.400 Μ3, με αποτέλεσμα σήμερα η πόλη των Σερρών να διαθέτει δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 16.500 Μ3 καθώς επίσης και το αντλιοστάσιο του Αγ. Γεωργίου, που σε  συνδυασμό με τα απαραίτητα έργα ύδρευσης που εκτελέσθηκαν στην περιοχή βελτίωσαν σημαντικά την υδροδότηση της πόλης απομακρύνοντας οριστικά τον κίνδυνο λειψυδρίας που αιωρούνταν καθόλη την διάρκεια της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90.

Σήμερα το συνολικό μήκος των αγωγών ύδρευσης της ΔΕΥΑΣ στο σύνολο του Δήμου Σερρών ανέρχεται σε 742,44χλμ., που διακρίνεται στο εξωτερικό δίκτυο μήκους 181,34χλμ και στο εσωτερικό δίκτυο μήκους 561,10χλμ.

Το σύνολο των εγκατεστημένων υδρομέτρων στο Δήμο των Σερρών ανέρχεται σε 55.732 κι από αυτά είναι ενεργά τα 44.585. Συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης είναι 50.833 υδρόμετρα από τα οποία 40.670 είναι ενεργά.  

Η πορεία της επιχείρησης στον τομέα ύδρευση δεν σταματά εδώ.

Ο κύριος στόχος της ΔΕΥΑ Σερρών είναι η εξασφάλιση και διασφάλιση της υδροδότησης της πόλης μας που πραγματοποιείται μέσω των συνεχών επενδύσεων της επιχείρησής που σκοπό έχουν την άριστη ποιότητα νερού για τους δημότες της πόλης μας.