Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 19-05-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 19-05-2022

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 19-05-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ενημέρωση επί Οφειλών Δήμου Σερρών προς ΔΕΥΑ Σερρών και λήψη άμεσων ενεργειών για καταβολή των οφειλομένων ποσών
 2. Εξουσιοδότηση Προέδρου για έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ της Autohellas Hertz AE
 3. Ανανέωση ή μη Προγράμματος ΟΑΕΔ μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών για ένα (1) άτομο
 4. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 €
 5. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
 6. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 7/2022  μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Κατασκευή τμήματος Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού και δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Καλλιθέας, Εξοχών, Εργατικών Μεραρχίας, Προύσης και Ναούσης της πόλης των Σερρών» , όπως και των τευχών δημοπράτησης
 2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2022 Μελέτης της Τ.Υ. για την προμήθεια υγρών καυσίμων για ανάγκες ΔΕΥΑ Σερρών, ετών 2022-2024

Γ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.

 1. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στα ΟΠ 45,46, 47 & 48 του οικισμού Αγ. Ιωάννη Σερρών ”
 2. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  “Βελτιωτικές επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Σερρών”

Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης λογαριασμών ύδρευσης “Ydata.e services”
 2. Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού φορητής υδρομέτρησης
 3. Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΔΕΥΑ Σερρών
 4. Συμβόλαιο Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογής πληροφοριακού συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης ποιότητας νερού της ΔΕΥΑ Σερρών
 5. Συμβόλαιο Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογής πληροφοριακού συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης Σχέδιου Ασφάλειας νερού της ΔΕΥΑ Σερρών

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

 1. Ενημέρωση για αποφάσεις Προέδρου που αφορούν εκτέλεση εργασιών, προμήθειας, υπηρεσιών και ανάληψης δαπάνης

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

ΔΕΥΑΣ

Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.