Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 02-08-2022

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τρίτη 02-08-2022

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 02-08-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση  με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Καθυστέρηση καταχώρησης τιμολογίων
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  1. Επικαιροποίηση  της υπ’ αρ. 20/2021 μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Προβατά του δήμου Σερρών» , καθώς και των τευχών δημοπράτησης

Γ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.
Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  1. Προμήθεια καμερών για ανάγκες ΔΕΥΑ Σερρών λόγω καταστροφής από διάρρηξη και βελτίωση συστήματος
  2. Ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος βιντεολήψης στο χώρο αντλιοστασίων Καλών Δένδρων (1), Χριστός (2), Σερρών (2)
  3. Ανάθεση μελέτης για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του συστήματος τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Σερρών
  4. Προμήθεια επίπλων για ανάγκες ΔΕΥΑ Σερρών λόγω καταστροφής από διάρρηξη
  5. Ανάθεση προμήθειας Χημικών Αντιδραστηρίων για τις ανάγκες της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, για το έτος 2022

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

  1. Αποζημίωση αναδόχου λειτουργίας ΕΕΛ Δήμου Σερρών

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

Ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

ΔΕΥΑΣ

Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.