Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τετάρτη 12-5-2021

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Τετάρτη 12-5-2021

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 12-05-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 σε έκτακτη   συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο “Έργα κατασκευή ύδρευσης εξωτερικών δικτύων με απαραίτητα συνοδά έργα ΔΕΥΑ Σερρών”
  2. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για κάλυψη εποχικών παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  1. Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 11/2021  μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Βελτιώσεις Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», καθώς και των τευχών δημοπράτησης
  2. Έγκριση  της υπ’ αριθμ. 14/2021 μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Κατασκευή νέου τμήματος αγωγού, στη διαδρομή πηγές Μπατανίων – Δεξαμενή Φέλη», καθώς και των τευχών δημοπράτησης

Γ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.
Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

 

Ο

Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

ΔΕΥΑΣ

Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.