Ενημέρωση

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 15-4-2021

Πρόσκληση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Σερρών Πέμπτη 15-4-2021

Εκτύπωση E-mail
(0 ψήφοι)

Κύριοι, έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης" και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να σας προσκαλέσουμε την 15-04-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 σε έκτακτη   συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ, με τα παρακάτω θέματα:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Αίτημα παραχώρησης - φιλοξενίας χώρου για την λειτουργία Γραφείου της Αντιπολίτευσης Δήμου Σερρών
 2. Άδεια Ειδικού Σκοπού
 3. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για διαγραφή των τόκων και προσαυξήσεων με την προϋπόθεση της ολοσχερούς καταβολής των οφειλών
 4. Αναμόρφωση λογαριασμών δημοτών μετά από σχετική αίτηση για ποσά άνω των 200 €
 5. Αντιλογισμοί λογαριασμών πελατών για ποσά κάτω των 200 €
 6. Έγκριση  πρακτικών της επιτροπής του προγράμματος ειδικού λογαριασμού κάλυψης λογαριασμών νερού απόρων δημοτών Δήμου Σερρών στις 07-04-2021
 7. Καθυστέρηση καταχώρησης τιμολογίων

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2021  μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Επανασχεδιασμός και Κατασκευή Νέων Δικτύων Ύδρευσης στην ΤΚ Λευκώνα Σερρών», όπως και των τευχών δημοπράτησης
 2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2021  μελέτης της Τ.Υ. με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μητρουσίου Δήμου Σερρών», όπως και των τευχών δημοπράτησης
 3. Μελέτη 9/21 «Προμήθεια Αδρανών Υλικών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για το έτος 2021

Γ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π.
Δ.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 1. Έγκριση υποβολής προσφορών για ορισμό ορκωτών ελεγκτών για τον διαχειριστικό έλεγχο των ετών 2020 & 2021
 2. Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων
 3. Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης συνεργείων και έργων

ΣΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 1. Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης λογαριασμών ύδρευσης “Ydata.e services”
 2. Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού φορητής υδρομέτρησης
 3. Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΔΕΥΑ Σερρών

Ζ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 1. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με τίτλο “Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερρών για τα έτη 2017-2018”

Θ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ.

 1. Ενημέρωση για αποφάσεις Προέδρου που αφορούν εκτέλεση  εργασιών, προμήθειας, υπηρεσιών, ανάληψης δαπάνης και τοποθέτηση υπαλλήλου

Ο

Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σερρών

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

ΔΕΥΑΣ

Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.